Politikerträffar

Örebro Föreningsråd arrangerar tillsammans med samverkansrådet dialogträffar mellan föreningar, tjänstemän och politiken.