Vänorter i Norden

Örebro har fyra vänorter i Norden: Stykkisholmur (Island), Lappenranta (Finland), Kolding (Danmark) och Drammen (Norge).
Örebro Föreningsråd samarbetar med respektive stads föreningsråd. Tillsammans arrangeras vartannat år en ledarkonferens.