Välkommen!

Vi bygger broar mellan föreningar

Föreningsrådet är en paraplyorganisation för föreningslivet i Örebro kommun och har idag drygt 225 medlemsföreningar

Årets Ledare

Det har varit en tuff tid för oss alla och vi vet att det finns många ledare som har gjort ett stort arbete i våra föreningar och lyckats ställa om verksamheten för föreningens bästa.

Nu är det dags att nominera till stipendiet Årets Ledare.

Ansökan ska vara Örebro Föreningsråd tillhanda senast 15 januari och stipendiet delas ut i samband med vårt årsmöte i mars.
Här kan ni läsa mer: https://orebroforeningsrad.se/arets-ledare/

Välkommen med er nominering!