Samverkan med Örebro kommun

Under våren 2009 genomfördes flera möten med politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter. Detta ledde fram till en Överenskommelse om samverkan. Örebro Föreningsråd fick möjligheten att finnas med i arbetet kring samverkan med det civila samhället i Örebro. Slutresultatet blev en överenskommelse med ett antal åtaganden för Örebro kommun och för det civila samhället.

Överenskommelsen reviderades 2019. Nya Överenskommelsen mellan Civila samhället och Örebro Kommun läser Du här Örebro kommuns samverkan med det civila samhället.

Vill er förening ansluta till den kan det göras via Örebro Kommuns hemsida https://service.orebro.se/O750

Information om trygghetsarbetet och ÖreBrå:
Trygga Örebro

Information om kommunens stöd till föreningslivet:
Örebro Kommuns Föreningsinformation