Årsmötesprotokoll & handlingar

Årsmöte

Årsmötesprotokoll & handlingar
1- Årsmöte 2021 (2020 års verksamhet)

Föredragningslista Årsmöte 2021-03-16 Visa / Ladda ned
Kallelse årsmöte (2) 2021-03-16 Visa / Ladda ned
Valberedningen förslag Visa / Ladda ned
Verksamhetsberättelse 2020 Visa / Ladda ned
ÖFR Protokoll årsmöte 2021-03-16 Visa / Ladda ned
ÖFR Revisionsberättelse 2020 Visa / Ladda ned

2- Årsmöte 2020 (2019 års verksamhet)
Kallelse årsmöte 2020-09-08 (2) Visa / Ladda ned
Kallelse årsmöte 2020-03-24 Visa / Ladda ned
Revisionsberättelse 2019 Visa / Ladda ned
Verksamhetsberättelse 2019 Visa / Ladda ned
ÖFR Årsmötesprotokoll 2020 Visa / Ladda ned

3- Årsmöte 2019 ( 2018 års verksamhet)
Kallelse årsmöte 2019-03-13 Visa / Ladda ned
Revisionsberättelse 2018 Visa / Ladda ned
Verksamhetsberättelse 2018 Visa / Ladda ned
ÖFR Årsmötesprotokoll 2019 Visa / Ladda ned

 4- Årsmöte 2018 (2017 års verksamhet)
Handlingsplan 2018 Visa / Ladda ned
Kallelse årsmöte 2018 Visa / Ladda ned
Proposition stadgeändring 2018 Visa / Ladda ned
Verksamhetsberättelse 2017 Visa / Ladda ned 
Budget 2018 (aggregerad) Visa / Ladda ned 
ÖFR Revisionsberättelse 2017 Visa / Ladda ned