Dokument


Material om finansiering för föreningen
-Finansiering för det civila samhället, Örebro version 2022-01-04- Ladda ner.pdf

Enkät & Svar
1- Redovisning av enkät till det civila samhället hösten 2020 ”Hur har Corona påverkat er förening och /eller ert ideella engagemang”
Svaret hittar ni här: https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/05/Redovisning-av-enkat-till-det-civila-samhallet-hosten-2020.pdf

2- Redovisning av enkät om förändrat medlemsantal 2021
Svaret hittar ni här:https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/05/Redovisning-enkat-forandrat-medlemsantal.pdf

3- Redovisning utvärdering Föreningarnas Dag
Svaret hittar ni här: https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/10/Sammanstallning-utvardering-Extern.pdf

Överenskommelse Örebro
https://www.facebook.com/overenskommelsenorebro/