Dokument

Material om finansiering för föreningen
1-Länk till det nya bidraget som kan sökas via Örebro kommun: Stöd för anpassad verksamhet  på grund av coronapandemin – orebro.se. Giltigt fram till 15 september 2021

2-Finansiering för det civila samhället, Örebro version 2021-03-05- Ladda ner.pdf


Enkät & Svar
1- Redovisning av enkät till det civila samhället hösten 2020 ”Hur har Corona påverkat er förening och /eller ert ideella engagemang”
Svaret hittar ni här: https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/05/Redovisning-av-enkat-till-det-civila-samhallet-hosten-2020.pdf

2- Redovisning av enkät om förändrat medlemsantal 2021
Svaret hittar ni här:https://foreningarnashusorebro.se/wp-content/uploads/2021/05/Redovisning-enkat-forandrat-medlemsantal.pdf


Överenskommelse Örebro
https://www.facebook.com/overenskommelsenorebro/