Pågående

Föreningsnätverket för ett hållbart Örebro

Genom ett nätverk för föreningar som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete kan det civila samhället bli en aktiv part i omställningsarbetet med fokus på konsumtion, delningsekonomi och hållbart resande. Genom att gå samman kan vi stötta, rådgöra och inspirera varandra och komma längre i detta viktiga arbete.


Regionalt Nätverk

Vi vill samla ihop oss i föreningar, organisationer, samfund, nätverk – alla som på något sätt tillhör civilsamhället.
Vi har fått till oss att dom flesta av oss upplever att det är värdefullt när vi träffas, lär känna varandra, vet vad som händer i varandras verksamheter, kan hjälpa varandra, göra saker tillsammans och så vidare.

Klimatneutrala städer

Örebro Föreningsråd sitter med i styrgruppen för Klimatneutrala städer (Viable Cities) som är ett internationellt projekt som syftar till att städer skall gå före i klimatomställningen för att nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet kräver samarbete mellan samhällets alla instanser och det civila samhället spelar en viktig roll i och med det stora förtroendekapital och infrastruktur för samverkan som redan är etablerad i vår sektor. I nuläget är 23 Svenska städer med i satsningen.