Pågående

Mänskliga rättigheter (MR)

Örebro Föreningsråd är sedan hösten 2021 med i arbetsgruppen för Nationella MR-dagarna som arrangeras i Örebro hösten 2022.

Klimatneutrala städer

Örebro Föreningsråd sitter med i styrgruppen för Klimatneutrala städer (Viable Cities) som är ett internationellt projekt som syftar till att städer skall gå före i klimatomställningen för att nå ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Arbetet kräver samarbete mellan samhällets alla instanser och det civila samhället spelar en viktig roll i och med det stora förtroendekapital och infrastruktur för samverkan som redan är etablerad i vår sektor. I nuläget är 23 Svenska städer med i satsningen.

Awesome People – projektet CSI YOUTH

Örebro Föreningsråd har ingått som en samverkanspartner till föreningen Awesome People i deras Delmos-projekt under hösten 2021. Samarbetet kommer att fortgå under 2022. Projektet innefattar 4 kurstillfällen varav två blev framflyttade pga pandemin i slutet av året. Den första utbildningen handlar om social inkludering och mångfald och syftar till att ideella organisationer skall nå nya målgrupper av unga. Den andra utbildningen handlar om att öka det interna kvalitetsarbetet med fokus att minska segregation i ungdomsarbetet. Den tredje utbildningen är en genomgång av en metod för att lära unga att skapa egna projekt och den fjärde utbildningen innehåller inspiration till att arbeta med EU-programmen; Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.