Bli medlem

För att bli medlem i Örebro Föreningsråd krävs enligt § 2 i stadgarna följande:
”Förening, som till form och målsättning ansluter sig till det demokratiska samhällets principer och inom Örebro kommun bedriver verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningsrådet. Med förening avses organisation med egen styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt medlemskapFörening som önskar medlemskap i Örebro föreningsråd ställer medlemsansökan till Örebro föreningsråds styrelse. Styrelsen beslutar om medlemskap.”

Vi är 225 medlemsföreningen (våren 2021) i Örebro Föreningsråd. Vill din förening också bli medlem? 

Ladda hem nedanstående bilaga. Printa ut den, fyll i,  skriv under och skicka in. Eller skanna den och mejla till info@orebroforeningsrad.se

Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro

medlemsansokan-fran-2019-1.pdf

Medlemsansokan-Orebro-Foreningsrad-sid-2-1.pdf

Formaner-som-medlem-i-OFR-1.pdf