Vår omvärld

Samverkan med Örebro kommun
Under våren 2009 genomfördes flera möten med politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter. Detta ledde fram till en Överenskommelse om samverkan. Örebro Föreningsråd fick möjligheten att finnas med i arbetet kring samverkan med det civila samhället i Örebro. Slutresultatet blev en överenskommelse med ett antal åtaganden för Örebro kommun och för det civila samhället. 

Överenskommelsen kan du läsa här!
Örebro kommuns samverkan med det civila samhället
Information om trygghetsarbetet och ÖreBrå: Trygga Örebro
Information om kommunens stöd till föreningslivet: Örebro Kommuns Föreningsinformation

Länkar till andra samarbeten:
Sveriges Föreningar
Fler länkar hittar ni under huvudfliken Vår omvärld – underflik länkar

Vänorter i Norden

Örebro har fyra vänorter i Norden: Stykkisholmur (Island), Lappenranta (Finland), Kolding (Danmark) och Drammen (Norge). 
Örebro Föreningsråd samarbetar med respektive stads föreningsråd. Tillsammans arrangeras vartannat år en ledarkonferens.

Drammen
Kolding
Lappenranta