Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Örebro Föreningsråd?

Besöks- och postadress:
Slottsgatan 13 A
703 61 Örebro 

Org.nr: 875000-9618
Bankgiro: 5437-6348  

För allmänna frågor kring Örebro Föreningsråd:
info@orebroforeningsrad.se

För frågor till styrelsen:
Lasse Lundberg
Mobil: 073-057 15 74
ordforande@orebroforeningsrad.se

För frågor gällande hemsidan:
Peter Beijer
Mobil: 070-307 12 27
kassor@orebroforeningsrad.se
info@orebroforeningsrad.se

För frågor gällande verksamheten:
Anna Örenius
Mobil: 073- 565 35 48
anna.orenius@orebroforeningsrad.se