Föreningsförmåner

Örebro Föreningsråd är en paraplyorganisation för alla demokratiska föreningar verksamma i Örebro kommun. Vårt uppdrag är att stödja och utmana föreningarna till utveckling av
föreningslivet i Örebro.

Fördelar med att vara medlem i Örebro Föreningsråd

 • Blir en del av en stark föreningsgemenskap i Örebro
 • Har rätt att deltaga på årsmötet och därmed påverka Föreningsrådets arbete
 • Får regelbunden information från Örebro Föreningsråd och inbjuds till nätverksträffar, föreläsningar, politikerdialoger etc.
 • Deltar kostnadsfritt i utbildning som arrangeras av Örebro Föreningsråd
 • Deltar kostnadsfritt på föreningarnas dag och föreningsmässor
 • Deltar för ett reducerat pris på föreningarnas dag
 • Har 10% rabatt på kostnadsbelagda lokaler i Föreningarnas Hus
 • Har 10% rabatt på trycksaker från FG Larsson tryckeri
 • Har 10% rabatt i Husets Café vid föreningens första beställning
 • Kan kostnadsfritt nyttja digital utrustning i Föreningarnas Hus lokaler
 • Kan nominera till ”Årets förening”
 • Kan nominera till ”Årets ledare”