Föreningsförmåner

Örebro Föreningsråd är en paraplyorganisation för alla demokratiska föreningar verksamma i Örebro kommun. Vårt uppdrag är att stödja och utmana föreningarna till utveckling av
föreningslivet i Örebro.

Fördelar med att vara medlem i Örebro Föreningsråd

  • Har rätt att delta på årsmöte och påverka Föreningsrådets arbete
  • Får regelbunden information från Örebro Föreningsråd och inbjuds till nätverksträffar, föreläsningar, politikerdialoger etc
  • Får stöd kostnadsfritt i att genomföra digitala möten
  • Deltar kostnadsfritt i utbildning som arrangeras av Örebro Föreningsråd
  • Deltar kostnadsfritt på Föreningarnas Dag
  • Har 10% rabatt på kostnadsbelagda lokaler i Föreningarnas Hus
  • Har 10% rabatt på trycksaker från FG Larsson tryckeri
  • Kan nominera till ”Årets förening”
  • Kan nominera till ”Årets ledare”