Avslutade

Demokratistugan

Örebro Föreningsråd representerade det civila samhället i en arbetsgrupp, tillsammans med Länsstyrelsen, Region Örebro Län och Örebro kommun som arbetade med planeringen av demokratistugan som var i Örebro mellan den 20:e och 24:e september.

Föreningslots i Örebro kommun

Khalid Mohammed är Örebro Föreningsråds nya föreningslots. Khalid kommer jobba med att lotsa nysvenskar till föreningar som passar deras intressen.

Modellen bygger på att ett antal intresserade föreningar finns med i satsningen och är intresserade av att få fler medlemmar, volontärer eller att det finns ett särskilt behov av att tillföra kompetens. Verktyget Örebro Tillsammans används som bas. Där finns redan 34 föreningar/studieförbund anslutna och dessa har uttryckt att de välkomnar nyanlända till sina aktiviteter. Därför är föreningslotsens fokus inte bara aktiviteter som skapas enbart för nysvenskar utan att nysvenskar integreras i befintligt föreningsliv.
För mer information: www.orebrotillsammans.se
Projektledare: Khalid Mohammed
Slutrapport föreningslots 14 dec 2021.pdf

Örebro tillsammans

Samordning av civilsamhällets integrationsarbete och insatser för nyanlända och asylsökande

Under 2015-16, när många asylsökande kom till Örebro, framkom behovet av att samordna civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända samt arbetet med integration. Detta har resulterat i en projektledartjänst på halvtid på Örebro Föreningsråd. Projektet sträcker sig mellan oktober 2017-oktober 2019.

Projektet syftar till att:
– Kartlägga och synliggöra civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända

– Samordna och stötta samarbeten och insatser/aktiviteter för asylsökande och nyanlända i civilsamhället

Planerar din organisation aktiviteter för asylsökande eller nyanlända? Har du funderingar om hur ni inkluderar nya svenskar i er förening? Vill ni ha stöd med det arbetet? Välkommen att höra av er med synpunkter och frågor eller om ni vill diskutera er förenings integrationsarbete!

Projektledare: Anette Valdemarsson
Slutrapport integrationsprojekt 13 sep 2019.pdf