Avslutade

Mänskliga rättigheter (MR)

Örebro Föreningsråd är sedan hösten 2021 med i arbetsgruppen för Nationella MR-dagarna som arrangeras i Örebro hösten 2022.

Awesome People – projektet CSI YOUTH

Örebro Föreningsråd har ingått som en samverkanspartner till föreningen Awesome People i deras Delmos-projekt under hösten 2021. Samarbetet kommer att fortgå under 2022. Projektet innefattar 4 kurstillfällen varav två blev framflyttade p.g.a pandemin i slutet av året. Den första utbildningen handlar om social inkludering och mångfald och syftar till att ideella organisationer skall nå nya målgrupper av unga. Den andra utbildningen handlar om att öka det interna kvalitetsarbetet med fokus att minska segregation i ungdomsarbetet. Den tredje utbildningen är en genomgång av en metod för att lära unga att skapa egna projekt och den fjärde utbildningen innehåller inspiration till att arbeta med EU-programmen; Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren.

Demokratistugan

Örebro Föreningsråd representerade det civila samhället i en arbetsgrupp, tillsammans med Länsstyrelsen, Region Örebro Län och Örebro kommun som arbetade med planeringen av demokratistugan som var i Örebro mellan den 20:e och 24:e september 2021.

Föreningslots i Örebro kommun

Khalid Mohammed är Örebro Föreningsråds nya föreningslots. Khalid kommer jobba med att lotsa nysvenskar till föreningar som passar deras intressen.

Modellen bygger på att ett antal intresserade föreningar finns med i satsningen och är intresserade av att få fler medlemmar, volontärer eller att det finns ett särskilt behov av att tillföra kompetens. Verktyget Örebro Tillsammans används som bas. Där finns redan 34 föreningar/studieförbund anslutna och dessa har uttryckt att de välkomnar nyanlända till sina aktiviteter. Därför är föreningslotsens fokus inte bara aktiviteter som skapas enbart för nysvenskar utan att nysvenskar integreras i befintligt föreningsliv.
För mer information: www.orebrotillsammans.se
Projektledare: Khalid Mohammed
Slutrapport föreningslots 14 dec 2021.pdf

Örebro tillsammans

Samordning av civilsamhällets integrationsarbete och insatser för nyanlända och asylsökande

Under 2015-16, när många asylsökande kom till Örebro, framkom behovet av att samordna civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända samt arbetet med integration. Detta har resulterat i en projektledartjänst på halvtid på Örebro Föreningsråd. Projektet sträcker sig mellan oktober 2017-oktober 2019.

Projektet syftar till att:
– Kartlägga och synliggöra civilsamhällets insatser för asylsökande och nyanlända

– Samordna och stötta samarbeten och insatser/aktiviteter för asylsökande och nyanlända i civilsamhället

Planerar din organisation aktiviteter för asylsökande eller nyanlända? Har du funderingar om hur ni inkluderar nya svenskar i er förening? Vill ni ha stöd med det arbetet? Välkommen att höra av er med synpunkter och frågor eller om ni vill diskutera er förenings integrationsarbete!

Projektledare: Anette Valdemarsson
Slutrapport integrationsprojekt 13 sep 2019.pdf