Styrelse

Ordförande
Helena Astvald
072-311 50 09
ordforande@orebroforeningsrad.se

Vice ordförande

Anders Falk
070-610 06 79
andersfalk@aspergare.org

Kassör
Peter Beijer
070-307 12 27
kassor@orebroforeningsrad.se

Sekreterare
Inga-Lill Ekblom
070-362 27 54
sekreterare@orebroforeningsrad.se

Ledamöter

Anette Valdemarsson
076-046 12 03
anette.valdemarsson@gmail.com

Harbi Amir
info@narkia.se

Johan Svanberg
076–291 97 29
johan.svanberg@orebro.se


Valberedning
Iréne Tydén sammankallande
070- 891 77 95
irene.tyden@gmail.com

Matz Rysjö


Revisorer
Olof von Elern
Anders Sandberg

Ersättare, revisorer                                
Lars-Peter Alexandersson
Sven-Åke Collin