Kalendarium

Våren 2023

Ladda ner hela programmet (kurser, aktiviteter och Husets Café) för våren 2023:
https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/03/1-Kalendarium-OFR-varen-2023-1.pdf?media=1644504640
Ladda ner ensidig program vår 2023:
https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/03/Kalendarium-var-2023-kronologiska-order-1.pdf?media=1644504640

25/3. Styrelsen – ett vinnande lag
Lördag 25 mars kl. 09:00-16:00. Vad behöver utvecklas i vår styrelse? En demokratisk styrelse, metod för verksamhetsplanering och utvärdering, hur går vi vidare? Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/02/INBJUDAN-Styrelsen-ett-vinnande-lag-2023-03-25.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

27/3. Utbildning; Ordförande, sekreterare och kassör (del 4 av 4)
Måndag 27:e mars kl. 18:00-21:00. Kursledare: Le-Roy Wentzel, Matz Rysjö och Peter Beijer.
Då hela styrelsen har ett gemensamt ansvar för styrelsearbetet, kommer kvällarna att inledas med ett gemensamt pass och sedan får ordförande, kassör och sekreterare fördjupa sig i sina specifika områden under resterande del av kvällen.  
Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-Utbildning-ordforande-sekreterare-och-kassor-varen-2023.pdf?media=1644504640. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

29/3. Rundabordssamtal Kemal Hoso (S): ”Samtal om samhällsbyggnad i Örebro kommun”
Onsdag 29 mars kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Kemal Hoso (S) – Ansvarigt kommunalråd för samhällsbyggnad. Länk till inbjudan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-29-mars-23.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

12/4. Rundabordssamtal Karolina Wallström (L): ”Samtal med kommunstyrelsens 2:e vice ordförande”
Onsdag 12 april kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Karolina Wallström (L) – Kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Länk till inbjudan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-12-april-23.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

12/4. Nätverksträff Landsbygd: ”Kan Leader skapa nya möjligheter för utveckling på landsbygden?”
Onsdag 12 april kl. 18:00-20:30. Välkommen till en samtalskväll där vi över en fika kan lära oss mer om varandra och Leader (samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på
landsbygden). Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/02/INBJUDAN-natverkstraff-landsbygdens-foreningar-12-april-2023.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

17/4. Civilsamhället tillsammans för ett hållbart Örebro
Måndag 17 april kl. 17:30-19:30. Välkommen till en första träff för föreningar med intresse för hållbar konsumtion och/eller en önskan att lära sig mer om frågor som berör cirkulär ekonomi. Vi startar med en inspirerande föreläsning av forskare Magnus Boström. Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/03/Natverkstraff-hallbart-Orebro-2023.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

18/4. Frukostträff för anställda i det civila samhället
Tisdag 18 april kl. 09:00-10:30. Vi träffas och äter en frukost tillsammans och pratar om frågor som rör de specifika förutsättningar och utmaningar som gäller som anställd i en förening. Föreningen EKSAM berättar om sitt arbete samt om ett nätverk med fokus på spelberoende. Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/02/Inbjudan-frukost-18-april.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

19/4. Föreningsmingel
Onsdag 19 april kl. 16:00-18:30. Ett perfekt tillfälle för er förening att presentera er
verksamhet och mingla med andra!
För föreningen som utställare- Länk till intresseanmälan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/inbjudan-utstallare-foreningsmingel-19-april-1.pdf?media=1644504640
För dig som besökare – Länk till inbjudan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-extern-foreningsmingel.png?media=1644504640

26/4. Rundabordssamtal Maria Haglund (M): ”Samtal med ansvarig politiker för civilsamhällesfrågorna”
Onsdag 26 april kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Maria Haglund (M) – Ansvarigt kommunalråd för civilsamhällesfrågor. Länk till inbjudan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-26-april-23.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

27/4. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Torsdag 27 april kl. 16:00-18:00 – Drop In. Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. I samarbete med Örebro kommun och Coompanion. Länk till inbjudan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/Inbjudan-radgivning-27-april-23.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

10/5. Rundabordssamtal Susanne Lindholm (KD): ”Samtal om arbete, samverkan med civilsamhället, integration och trygghet”
Onsdag 10 maj kl. 12:15-13:00 – Drop In. Rundabordssamtal med Susanne Lindholm (KD) – Kommunalråd och 2:e vice ordf i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Länk till inbjudan: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/01/INBJUDAN-RB-10-maj-23.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

24/5. Att samtala, bemöta och lyssna – introduktion i Motiverande Samtal (MI) för ideella
Onsdag 24 maj kl. 16:30-18:30. Lär dig grunderna i samtalsmetoden Motiverande Samtal (MI). MI passar bra i alla delar av livet och du får en rad verktyg att använda direkt. Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/03/MI-24-maj-Inbjudan.pdf?media=1644504640. Plats: Föreningarnas Hus

6/6. Föreningarnas Dag
Tisdag 6 juni kl. 12:00-15:00. Ett utmärkt tillfälle att presentera er förening, er verksamhet samt rekrytera nya medlemmar. Passa på att boka en plats enligt anmälan nedan senast 2 maj 2023 – detaljerad information går ut efter anmälan. Läs mer samt anmäl: https://usercontent.one/wp/orebroforeningsrad.se/wp-content/uploads/2023/03/Inbjudan-Foreningarnas-Dag-6-juni-2023.pdf?media=1644504640. Plats: Stadsparken

Som medlem i Örebro Föreningsråd missar ni inga arrangemang – läs mer om hur er förening blir medlemmar här: Bli medlem – Örebro Föreningsråd – Vi bygger broar mellan föreningar!

Vi erbjuder även rådgivning och stöd till lokala föreningar inom Örebro kommun. Vill Er förening boka tid för rådgivning? Eller har ni förslag på kurser och aktiviteter? 

Skicka ett mejl till oss: info@orebroforeningsrad.se

Varmt välkommen till våra olika föreningsforum!