Kalendarium

Hösten 2021

Till hösten är ni välkomna till ett program med massor av matnyttigt för föreningslivet i Örebro. Örebro Föreningsråd kommer under hösten 2021 ha ett extra fokus på att stötta, utmana och inspirera föreningarna till en hållbar omstart efter pandemin. Dessutom kommer året fortsatt att präglas av jubileumsåret för demokratin. Som medlem i Örebro Föreningsråd missar ni inga arrangemang – läs mer om hur er förening blir medlemmar här: Bli medlem – Örebro Föreningsråd – Vi bygger broar mellan föreningar!

Här kan du ladda höstens kalendarium 2021!

Oktober
-19/10. Hållbar omstart
Tis. 19 oktober kl. 18:00-20:00. Coronapandemin har haft stora konsekvenser på vårt samhälle och inte minst för det civila samhällets organisationer. Pandemin har också visat hur viktigt ett starkt civilsamhälle är i en kris. För föreningar som tappat medlemmar, som inte kunnat utföra några aktiviteter, som förlorat intäkter, varit tvungna att säga upp lokaler, är rädda för att ungdomar inte skall hitta tillbaka till sin idrott – för att ge så många som möjligt chans att starta om igen med förnyad kraft. Välkommen att delta i samtalet! Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner och representanter från det civila samhället i Örebro. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-hallbar-omstart-host2021.  Läs mer i inbjudan. Arrangör: Samverkansrådet; Plats: Föreningarnas Hus.

-21/10. Rundabordssamtal: Jimmy Nordengren (C) – kommunalråd samt ordf. i kommunstyrelsens utskott för hållbar utveckling
Torsdag 21 oktober kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-25/10. Vad ska vi göra 2022?
 Verksamhetskonferens för medlemmar i Örebro Föreningsråd
Måndag 25 oktober kl. 18:00-20:00. Som medlem i Örebro Föreningsråd ges du möjlighet att vara med och påverka verksamhetens innehåll 2022. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-verksamhetskonferens-host2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Föreningarnas Hus

-26/10.Frukost med Nätverket för anställda i det civila samhället – med fokus på en trygg arbetsmiljö
Tisdag 26 oktober kl. 08:30-10:00. Vi träffas och äter en frukost tillsammans och pratar om frågor som rör trygghet, arbetsmiljö och de specifika förutsättningar och utmaningar som gäller som anställd i en förening. Vi pratar även om vad det innebär att komma tillbaka till våra lokaler efter att vissa av oss arbetat hemifrån under pandemin. Läs mer i inbjudan.
Frukost serveras till självkostnadspris; 50 kr (ord.pris 60 kr)
Anmälan senast 21/10 via länken: https://bit.ly/Anmalan-frukost-anstallda-2021 eller via epost: tina.fingal@orebroforeningsrad.se

-27/10. Nätverksträff i Östernärke (Nätverksträff Landsbygd)
Onsdag 27 oktober kl. 18:00-20:30. Varmt välkommen på en träff med Örebro Föreningsråds nätverk för föreningar på landsbygden i Örebro kommun. Du behöver inte ha deltagit vid de tidigare träffarna för att ha glädje av denna. Denna gång får vi besök av; politiker från landsbygdsnämnden och fritidsnämnden, Thomas Eek från kultur- och fritidsförvaltningen på Örebro kommun som berättar om översynen av kommunens föreningsbidrag samt Mikael Ekman från Landsbygdsenheten som redogör för den kommande organisationsförändringen i Örebro kommun. Anmälan: Senast 22/10, via länken: https://bit.ly/Anmalan-natverk-osternarke-2021 eller via epost anmalan@foreningarnashusorebro.se eller ring 019- 18 52 10.
Funderingar? Kontakta Helena Astvald på: ordforande@orebroforeningsrad.se. Läs mer i inbjudan. Plats: Tegelhuset i Odensbacken

28/10. Rundabordssamtal:
 Föreningen för Psykiatriskt Samarbete i Örebro län (FPS)- Föreningen berättar om sitt arbete med att stötta anhöriga till personer med psykisk ohälsa
Torsdag 28 oktober kl. 12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas HusNovember

-1/11. Fånga engagemanget
Måndag 1 november kl. 17:00-20:00, kursledare: Johan Dahlén Strömgren från Volontärbyrån. Välkommen till en kväll med inspiration kring hur ni ökar engagemanget för och i er förening! Detta är utbildningen för dig som vill engagera fler människor, få en ökad förståelse för varför människor engagerar sig ideellt och matcha detta med din organisations syften och mål. En organisation som lyckas att matcha sin organisations behov med de frivilligas önskemål är redo att ta tillvara på engagemanget hos befintliga så väl som nya frivilliga. Utbildningen kommer att följas upp med en workshop den 9/11 – med inspiration från kursen. Kostnad: Kostnadsfri för medlemsföreningar i Örebro Föreningsråd (200kr/år). Övriga betalar 250kr/förening. Enkel förtäring ingår.
Anmälan via länken: http://bit.ly/Anmalan-fanga-engagemanget-host2021, via: anmalan@foreningarnashusorebro.se , eller ring 019-18 52 10 senast 28/10. Läs mer i inbjudan. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus


-4/11. Rundabordssamtal:  Gemensam förening – Årets förening 2021 – Abdulkadir Hassan
”Tillsammans gör vi skillnad”

Torsdag 4 november kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-8/11. Föreningskunskap: Meningen med föreningen – del 1/4
Måndag 8 november kl.18:00-21:00. Utbildningen är uppdelad i två delar. Den första delen är fyra utbildningstillfällen. Den andra delen består av att föreningen får en fadder/mentor som kan handleda och stötta under det kommande verksamhetsåret. Deltagare: Föreningens styrelse (hela styrelsen ska delta).
Del 1: Presentation med praktiska detaljer – syftet med utbildningen; Stadgar (ta med föreningens stadgar; Föreningens demokratiska form (hur är det – hur borde det vara i vår förening?); Medlemmarna – det viktigaste vi har.
Mellan utbildningskvällarna får ni en hemuppgift.
För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Anmälan om deltagande görs till foreningsenheten@orebro.se. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.

-9/11. Framtidens engagemang
Tisdag 9 november kl.18:00-20:00. Vad kan du och din organisation göra för att möta framtiden?Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: : https://bit.ly/Anmalan-framtidens-engagemang-host21. Plats: Föreningarnas Hus

-10/11. Fördjupningsdag om samverkan
Onsdag 10 november kl. 09:00-16:00. Örebro kommuns program för hållbar utveckling bygger på Agenda 2030. Agendans 17 mål består i sin tur av 169 delmål där vi kommit mer eller mindre långt i Sverige och i Örebro. Det finns fortfarande stora utmaningar och inom vissa områden är det bråttom. Under dagen kommer vi bjudas på inspirerande föredrag och arbeta i grupper utifrån några av dessa samhällsutmaningar. Vi kommer att arbeta med förutsättningar, former och att hitta metoder för förverkligande av samarbetet mellan det civila samhället och Örebro kommun för att möta dessa utmaningar tillsammans. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-fordjupningsdag-host2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Föreningarnas Hus


-10/11. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 10 november kl. 17:00-19:00 i Föreningarnas Hus. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudan. Ingen anmälan krävs. OBS! Ett sista tillfälle 8/12: Drop In i Föreningarnas Hus . Läs mer nedan vid respektive datum.

-10/11. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 1/3
Onsdag 10 november kl. 18:00-21:00. De gemensamma passen tar upp grundläggande om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar kring stadgar, ekonomi, skatter, deklaration mm.
Efter de inledande gemensamma passen väljer du vilken inriktning du deltar i ordförande, sekreterare och kassör. Anmälningslänk:https://bit.ly/ord-sek-kass-host-2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Föreningarnas Hus

-11/11. Rundabordssamtal:  Passion hela livet – för ett så innehållsrikt och friskt åldrande som möjligt, Margareta Röstlund
Torsdag 11 november kl. 12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-15/11. Föreningskunskap: Verksamhetsplanering och föreningens olika möten – del 2/4

Måndag 15 november kl. 18:00-21:00 -Hur planerar man sin verksamhet? Möten (årsmöte, styrelsemöten, medlemsmöten).
För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.

-17/11. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 2/3
Onsdag 17 november kl. 18:00-21:00. De gemensamma passen tar upp grundläggande om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar kring stadgar, ekonomi, skatter, deklaration mm.
Efter de inledande gemensamma passen väljer du vilken inriktning du deltar i ordförande, sekreterare och kassör. Anmälningslänk:https://bit.ly/ord-sek-kass-host-2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Föreningarnas Hus

-18/11. Rundabordssamtal: Naturskyddsföreningen – Ett samtal om kärleken till naturen och Naturskyddsföreningens breda verksamhet, Hanna Sjöberg

Torsdag 18 november kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-22/11. Föreningskunskap: Ekonomi – del 3/4
Måndag 22 november kl. 18:00-21:00 – Ekonomisk planering, ansvar och juridik, bokslut, skatter och deklaration. För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.

-24/11. Utbildning Ordförande, sekreterare och kassör del 3/3
Onsdag 24 november kl. 18:00-21:00. De gemensamma passen tar upp grundläggande om styrelsens juridiska och ekonomiska ansvar kring stadgar, ekonomi, skatter, deklaration mm.
Efter de inledande gemensamma passen väljer du vilken inriktning du deltar i ordförande, sekreterare och kassör. Anmälningslänk:https://bit.ly/ord-sek-kass-host-2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Föreningarnas Hus

-25/11. Rundabordssamtal: SeniorNet – Seniorer är bäst på att lära seniorer använda digital teknik!– Lars Lind
Torsdag 25 november kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. PLats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-29/11. Föreningskunskap-Diplom: Styrelsen ett lag, olika roller i föreningen, kommunens – bidragsregler – del 4/4            
Måndag 29 november kl. 18:00-21:00-Styrelsen; ett lag som arbetar tillsammans. Ordförande, sekreterare, kassör, revisor, valberedning. Kommuns bidragsregler, samarbete med studieförbund m.m. För att er förening ska kunna söka bidrag hos Örebro kommun – Fritidsnämnden – krävs att hela föreningsstyrelsen deltar i utbildningen alla fyra kvällarna. Eventuellt förhinder (sjukdom eller liknande) anmäls vid varje tillfälle till info@foreningarnashusorebro.se eller tel. 019-18 52 10. Har du frågor ring: Helena Astvald 072-311 50 09, Le-Roy Wentzel 070-373 23 77.

December

-2/12. Rundabordssamtal: Parkinson Örebro län

Torsdag 2 december kl. 12:15-12:45. Välkommen att få veta mer om Parkinsonförbundet i Örebro och dess verksamhet. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-6/12. Proffsig kommunikation
Måndag 6 december kl. 17:00-19:00. Vi träffas i en mindre grupp och lär oss skapa proffsiga inbjudningar, affischer, flygblad, mallar för digitala inlägg mm. Vi kommer att använda ett digitalt gratisprogram kallat Canva. Dessutom pratar vi om hur vi väljer de bästa bilderna och skapar snyggt material med dessa, vilka kanaler som är bäst att använda i vilka sammanhang och resonerar kring hur vi når just vår målgrupp på bästa sätt. Kursen är grundläggande och kräver inga förkunskaper – medtag gärna egen dator. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: https://bit.ly/Anmalan-kommunikation-december21. Plats: Ateljén i Föreningarnas Hus

-6/12. Att genomföra ett årsmöte

Måndag 6 december kl. 18:00-21:00. Det är mycket att tänka på när föreningen ska genomföra sitt årsmöte. Välkommen till en utbildning där vi går igenom vad vi behöver tänka på när vi ska genomföra våra årsmöten. Läs mer i inbjudan. Anmälningslänk: https://bit.ly/anmalan-genomfora-arsmote-2021. Plats: Föreningarnas Hus

-8/12. Rådgivning för blivande, nya och etablerade föreningar
Onsdag 8 december kl. 17:00-19:00 i Föreningarnas Hus. För dig som vill starta en förening eller för dig som har en ny eller en etablerad förening: Passa på att ställa frågor och få rådgivning och praktiskt stöd i flertalet frågor som berör föreningslivet. Läs mer i inbjudanDrop In i Föreningarnas Hus – ingen anmälan krävs.

-9/12. Rundabordssamtal: Nollvisionen mot hemlöshet – Carina Dahl och Anna Fogel
Torsdag 9 december kl.12:15-12:45. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas Hus

-11/12. Pyssel med lunch & fika
Lördag 11 december kl.12:00-15:00. Välkommen på en pysselträff med god lunch, fika och trevligt sällskap. Målgrupp: Vuxna och äldre barn (i vuxens sällskap). Kostnad: 150 kronor/person inklusive lunch, fika och material. Anmälan via länken: https://bit.ly/anmalan-pyssel-host-2021. Läs mer i inbjudan. Plats: Husets Café i Föreningarnas HusVi erbjuder även rådgivning och stöd till lokala föreningar inom Örebro kommun. Vill Er förening boka tid för rådgivning? Eller har ni förslag på kurser och aktiviteter? 

Skicka ett mejl till oss: info@orebroforeningsrad.se

Varmt välkommen till våra olika föreningsforum!