Föreningarnas Hus

Föreningarnas Hus är en arena för ideellt utvecklingsarbete, en central mötesplats för delaktighet, samverkan och utveckling för det civila samhället i Örebro. Lokalerna ligger på Slottsgatan 13 och inrymmer ett stort antal föreningar som har kontor eller mötesplats där. Det finns även kostnadsfria möteslokaler för föreningar. Föreningarnas Hus drivs av Örebro Föreningsråd.
Alla föreningar kan enkelt boka en möteslokal. Det gör man via länken boka.se/calendar/overview/foreningarnashus

Föreningarnas Hus hemsida finner du här.

I Föreningarnas Hus finns:

Kostnadsfria möteslokaler för ideella föreningar
Kontor/mikrokontor/ minikontor
Verksamhetslokaler
Konferenslokaler
Posthantering
Gemensam skrivare/kopiator
Bredbandsuppkoppling och WiFi
Husets Café

Nedan lite historik/logg från implementeringen av Föreningarnas Hus

Nu finns Föreningarnas Hus!!
Efter en lång höst med diskussioner och förhandlingar och knåpande på en lösning som kunde möjliggöra det hela, så blev det beslut strax före jul 2013.
I februari 2014 flyttade vi in, och successivt under 2014-2015 fylldes huset upp med föreningar. Intresset har varit stort och större delen av lokalen är nu tingad, men lite plats finns det kvar. IUC, Ideellt utvecklingscenter, flyttade in och lämnade tidigare lokaler på Storgatan och Föreningsrådet lämnade Köpmangatan och flyttade in i Föreningarnas Hus. Adress: Slottsgatan 13 A

Rådslaget den 4 juni 2013
På rådslaget i A-Huset avseende Föreningarnas Hus deltog 27 föreningar.
Kvällens programpunkter var:

· Nuläget i förstudiearbetet

· Vision-Funktion-Aktivitet – hur ska Föreningarnas Hus utformas och fungera?

· Informationsutbyte: Yvonne Nordlund från Örebro Deltar! berättade om ROTA-projektet

Stort tack till alla deltagare för bra diskussioner och synpunkter!